เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
หน้าแรก  ·  ภาษาไทย  English
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
ข้อสอบติวปี 4  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
Free E-Journal Gateway  
e-Book (ภายใน)  
E-Journal (ภายใน)  
เว็บเมล์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)ขั้นตอนการใช้งาน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 


english-teacher.png

english-teacher.png

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ประกาศค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา 2560 รายละเอียด
     • ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากน้ำท่วม รายละเอียด
     • รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ปี1 รุ่น28  ปี3 รุ่น26
     • คู่มือซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียด
     • กำหนดการรับปริญญาปีการศึกษา 2559  รายละเอียด
     • ประกาศผลสอบธรรมศึกษา 2558  รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ประกาศค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   #ปี2  #ปี3  #ปี4
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7  รายละเอียด กำหนดการ 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 7  รายละเอียด 
     • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • ขั้นตอนแบบฟอร์มการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประกาศรับสมัครอาจารย์พยาบาลจำนวน 3 ตำแหน่ง  รายละเอียด
     • รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด 
     • ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อ่มแซมห้องสมุด รายละเอียด
     • ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก ตำแหน่งงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 14 รายการ รายละเอียด คุณลักษณะ
     • รับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
     • รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (อาจารย์สอนพยาบาล) รายละเอียด ใบสมัคร
     • พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด
     • ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
     

ภาพกิจกรรม

 
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
(กิจกรรมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน))
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
(เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร)
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
(กิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
(พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษารุ่นที่ 27)
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
(วันพยาบาลแห่งชาติ)
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
(พิธีการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ)
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ปฏิทินออนไลน์
มกราคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

รักษาราชการผู้อำนวยการ
        
          นางยุพิน ทรัพย์แก้ว
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
แบบประเมินสารสนเทศ
• ประเมินความพึงพอใจ   
• แบบฟอร์มอัพเดทฐานข้อมูล  
แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560  (งบลงทุน)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• สภาการพยาบาล  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• เครือข่ายอุดมศึกษา  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที