เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
หน้าแรก  ·  ภาษาไทย  English
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
ฝ่ายบริหาร
หน้าแรก  
โครงสร้างการบริหาร  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานประกันคุณภาพ 
• งานพัฒนาบุคลากร 
งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
• ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ  
Knowledge Center  
• แบบฟอร์มต่างๆ 
ฝ่ายวิชาการ
หน้าแรก  
โครงสร้างการบริหาร  
หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  (เครือข่ายภายใน)
 
• แบบฟอร์มงานวิชาการ 
• รายชื่อนักศึกษา 
ภาพกิจกรรม  
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
หน้าแรก 
โครงสร้างการบริหาร  
ระบบบริหาร  
• วิจัยและผลงานวิชาการ 
   • ฐานข้อมูลงานวิจัย  
   • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัยฯ  
• บริการวิชาการแก่สังคม  
   • ฐานข้อมูลงานวิจัย 
   • คลังความรู้บริการวิชาการ 
• ศูนย์การเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน  
• ศูนย์ความเป็นเลิศการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หน้าแรก  
โครงสร้างงานบริหาร  
• ชมรมศิษย์เก่า  
• เอกสารเผยแพร่  
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
• หน้าแรก   
โครงสร้างการบริหาร   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ 
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
E-Learning
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์ 
• การคลอดและการช่วยเหลือการคลอด 
ข้อสอบติวปี 4  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2 
การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
Free E-Journal Gateway 
e-Book (เครือข่ายภายใน) 
E-Journal (เครือข่ายภายใน) 
เว็บเมล์

ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
บล็อกสำหรับนักศึกษา
การเรียนรู้ของนักศึกษา
รุ่น 21 พบอาจารย์ประจำชั้น
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบรับตรง นครศรีฯ  ชุมพร
     • วีดีโอ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556 คลิกที่นี่ 
     • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก รายละเอียด  
     • กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รายละเอียด 
     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
     • การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ รายละเอียด
     • ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ รายละเอียด 
     • ประกาศแจ้งการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่น 13 รายละเอียด
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 13 รายละเอียด
     • ผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด 
     

ภาพกิจกรรม

 
 วันที่ 18 เมษายน 2557
(สถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน)
 
 วันที่ 9 เมษายน 2557
(สืบสานประเพณีสงกรานต์)
 
 วันที่ 17 มีนาคม 2557
(โครงการ นวตกรรมใหม่สู่การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน)
 
 วันที่ 14 มีนาคม 2557
(พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556)
 
 วันที่ 3 มีนาคม 2557
(โครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน)
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ปฏิทินออนไลน์
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ผู้อำนวยการ
            
            ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
           • สายตรงผู้อำนวยการ
รายการสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ฟังทั้งหมด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานประชาสัมพันธ์ สบช.  
• กระทรวงสาธารณสุข 
• สถาบันพระบรมราชชนก 
• สภาการพยาบาล 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
• สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
• เครือข่ายอุดมศึกษา 
• จังหวัดนครศรีธรรมราช 
• กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
บริการข้อมูล
สลากกินแบ่งรัฐบาล 
ตรวจสลากออมสิน 
ตรวจสลากออมสินพิเศษ 
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 
ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ 
สวนดุสิตโพล 
ห้องสมุดดิจิตอล 
ห้องสมุดออลไลน์ 
ห้องสมุดงานวิจัย 
มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย 
thailand-review.com 
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์ข้อมูลรังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ข้อมูลประกันคุณภาพ Lab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  
หลักสูตร ผบต.
• หลักสูตร ผบต.รุ่น 20 
• หลักสูตร ผบต.รุ่น 20/2 
Games
 เกมส์ลูกบอลกระแทก
 เกมส์เดาะบอล
 เกมส์ตบยุง
 เกมส์ OX

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Design and Develop by Winitchai Nintarakit
Webmaster : winitchai@hotmail.com
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059
Best Screen Resolution 1024*768 Up Text Size Medium Internet Explorer 5.0 - 6.0 Browser


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที