เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
หน้าแรก  ·  ภาษาไทย  English
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ 
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือการคลอด  
ข้อสอบติวปี 4  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 1  
Free E-Journal Gateway  
e-Book (เครือข่ายภายใน)  
E-Journal (เครือข่ายภายใน)  
เว็บเมล์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
หน้าแรก  
• วิจัยและผลงานวิชาการ  
   • ฐานข้อมูลงานวิจัย   
• ศูนย์ความเป็นเลิศการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หน้าแรก  
โครงสร้างงานบริหาร  
• ชมรมศิษย์เก่า  
• เอกสารเผยแพร่  
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
• หน้าแรก   
โครงสร้างการบริหาร   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
บล็อกสำหรับนักศึกษา
การเรียนรู้ของนักศึกษา
รุ่น 21 พบอาจารย์ประจำชั้น
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รายละเอียด (update 2015-01-27) 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายและรายละเอียดการเข้าค่าย  รายละเอียด 
     • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558
   (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) รายละเอียด 
     • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายละเอียด
     • ประกาศทุนการศึกษา 2557 รายละเอียด
     • ค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด  รายการค่าลงทะเบียน 
     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมเมื่อวันที่ 19-23 ม.ค. 58
   ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค (ประกาศถึง 28 ก.พ. 58 ) ดาวน์โหลด  แชร์
     • รับสมัครผู้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   รายละเอียด กำหนดการ 
     • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
     • อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัคร
   หนังสือเชิญ
     • อบรมวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ
   (CNEU 30 หน่วย) รายละเอียด , ใบสมัคร 
     • ประกาศวิจารณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
     • ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
     • ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
     • รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ รายละเอียด 
     • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด1 , รายละเอียด2  
     

ภาพกิจกรรม

 
วันที่ 20 มกราคม 2558
(ทำบุญให้ทานไฟ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 33 ปี วิทยาลัย)
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2557
(Academic Exchange Program Between Institute Health Sciences,Kendel And BCN Nakhon Si Thammarat.)
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
(วันพยาบาลแห่งชาติ)
 
วันที่ 22 กันยายน 2557
(แห่หมรับเมืองคอน ประจำปี 2557)
 
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
(โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation-Based Learning)
 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ปฏิทินออนไลน์
มกราคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ผู้อำนวยการ
            
            ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
           • สายตรงผู้อำนวยการ
แบบประเมินสารสนเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานประชาสัมพันธ์ สบช.  
• กระทรวงสาธารณสุข 
• สถาบันพระบรมราชชนก 
• สภาการพยาบาล 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
• สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
• เครือข่ายอุดมศึกษา 
• จังหวัดนครศรีธรรมราช 
• กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
บริการข้อมูล
สลากกินแบ่งรัฐบาล 
ตรวจสลากออมสิน 
ตรวจสลากออมสินพิเศษ 
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 
ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ 
สวนดุสิตโพล 
ห้องสมุดดิจิตอล 
ห้องสมุดออลไลน์ 
ห้องสมุดงานวิจัย 
มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย 
thailand-review.com 
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์ข้อมูลรังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ข้อมูลประกันคุณภาพ Lab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  
หลักสูตร ผบต.
• หลักสูตร ผบต.รุ่น 20 
• หลักสูตร ผบต.รุ่น 20/2 
Games
 เกมส์ลูกบอลกระแทก
 เกมส์เดาะบอล
 เกมส์ตบยุง
 เกมส์ OX

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Design and Develop by Winitchai Nintarakit
Webmaster : winitchai@hotmail.com
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059
Best Screen Resolution 1024*768 Up Text Size Medium Internet Explorer 5.0 - 6.0 Browser


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที