เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
หน้าแรก  ·  ภาษาไทย  English
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือการคลอด  
ข้อสอบติวปี 4  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 1  
Free E-Journal Gateway  
e-Book (เครือข่ายภายใน)  
E-Journal (เครือข่ายภายใน)  
เว็บเมล์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
หน้าแรก  
• วิจัยและผลงานวิชาการ  
   • ฐานข้อมูลงานวิจัย   
• ศูนย์ความเป็นเลิศการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หน้าแรก  
โครงสร้างงานบริหาร  
• ชมรมศิษย์เก่า  
• เอกสารเผยแพร่  
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
• หน้าแรก   
โครงสร้างการบริหาร   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
บล็อกสำหรับนักศึกษา
การเรียนรู้ของนักศึกษา
รุ่น 21 พบอาจารย์ประจำชั้น
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 รอบ 2 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 ชุมพร
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 นครศรีธรรมราช 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา รายละเอียด 
     • ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับที่ 3/2558 รายละเอียด  
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายและรายละเอียดการเข้าค่าย  รายละเอียด 
     • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2558
   (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) รายละเอียด 
     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
     • กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)
   รายละเอียด , ใบสมัคร 
     • อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน
   (เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2558) รายละเอียด กำหนดการ 
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1‏ รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
     • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
     • รับสมัครอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
   รายละเอียด, กำหนดการ, ใบสมัคร 
     • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด
     • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
     • ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตของงานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด 
     • ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร รายละเอียด 
     

ภาพกิจกรรม

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
(Academic Exchange Program Between Institute Health Sciences,Rajawali Bandung And BCN Nakhon Si Thammarat)
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
(พิธีรับใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557)
วันที่ 21 เมษายน 2558
(พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย)
วันที่ 8 เมษายน 2558
(สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558)
วันที่ 2 เมษายน 2558
(กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ปฏิทินออนไลน์
กรกฎาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ผู้อำนวยการ
        
         ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
แบบประเมินสารสนเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานประชาสัมพันธ์ สบช.  
• กระทรวงสาธารณสุข 
• สถาบันพระบรมราชชนก 
• สภาการพยาบาล 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
• สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
• เครือข่ายอุดมศึกษา 
• จังหวัดนครศรีธรรมราช 
• กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
บริการข้อมูล
สลากกินแบ่งรัฐบาล 
ตรวจสลากออมสิน 
ตรวจสลากออมสินพิเศษ 
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 
ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ 
สวนดุสิตโพล 
ห้องสมุดดิจิตอล 
ห้องสมุดออลไลน์ 
ห้องสมุดงานวิจัย 
มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย 
thailand-review.com 
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์ข้อมูลรังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ข้อมูลประกันคุณภาพ Lab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  
หลักสูตร ผบต.
• หลักสูตร ผบต.รุ่น 20 
• หลักสูตร ผบต.รุ่น 20/2 
Games
 เกมส์ลูกบอลกระแทก
 เกมส์เดาะบอล
 เกมส์ตบยุง
 เกมส์ OX
Test


All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Design and Develop by Winitchai Nintarakit
Webmaster : winitchai@hotmail.com
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059
Best Screen Resolution 1024*768 Up Text Size Medium Internet Explorer 5.0 - 6.0 Browser


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที