เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
หน้าแรก  ·  ภาษาไทย  English
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
ข้อสอบติวปี 4  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
Free E-Journal Gateway  
e-Book (ภายใน)  
E-Journal (ภายใน)  
เว็บเมล์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)ขั้นตอนการใช้งาน ข่าวประชาสัมพันธ์

 


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ขั้นตอนแบบฟอร์มการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • ประกาศกองทุนกู้ยืม กยศ รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา รายละเอียด 
     • รายการค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปี 2559 รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
     • ใบเจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/59 รายละเอียด 
     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด 
     • English Teacher Job >detail< 
     • รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี) รายละเอียด ใบสมัคร 
     • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล(การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน) รายละเอียด 
     • ประกาศขี้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
     • ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
     • คู่มือ/ระเบียบการ สำหรับ ผบต.รุ่น 26 ปี 2559 รายละเอียด 
     • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) รายละเอียด 
     

ภาพกิจกรรม

 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
(โครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11)
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
(คณะตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
(พิธีมอบใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2558)
วันที่ 8 เมษายน 2559
(กิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2559)
วันที่ 16 มีนาคม 2559
(คณะตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ปฏิทินออนไลน์
กรกฎาคม 2559
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

รักษาราชการผู้อำนวยการ
        
          นางยุพิน ทรัพย์แก้ว
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
แบบประเมินสารสนเทศ
• ประเมินความพึงพอใจ   
• แบบฟอร์มอัพเดทฐานข้อมูล  
แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
1.จัดหาพัสดุด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 รายการ
2.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• สภาการพยาบาล  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• เครือข่ายอุดมศึกษา  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  
บริการข้อมูล
สลากกินแบ่งรัฐบาล 
ตรวจสลากออมสิน 
ห้องสมุดดิจิตอล 
ห้องสมุดงานวิจัย 
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที