เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
หน้าแรก  ·  ภาษาไทย  English
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
ข้อสอบติวปี 4  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
Free E-Journal Gateway  
e-Book (ภายใน)  
E-Journal (ภายใน)  
เว็บเมล์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
• หน้าแรก   
โครงสร้างการบริหาร   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
บล็อกสำหรับนักศึกษา
การเรียนรู้ของนักศึกษา
รุ่น 21 พบอาจารย์ประจำชั้น
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     • ประกาศค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด , แบบฟอร์ม
     • ประกาศ รับสมัคร ทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องและทุนเฉพาะคราว รายละเอียด 
     • เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
    รายละเอียด , ขั้นตอน 
     • รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ และใบแจ้งการชำระเงิน ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 27 รายละเอียด 


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 รอบ 2 รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 ชุมพร
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง 2558 นครศรีธรรมราช 
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา รายละเอียด 
     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
     • ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด 
     • กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)
   รายละเอียด , ใบสมัคร
     • อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน
   (เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2558) รายละเอียด กำหนดการ  
     • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
     • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1‏ รายละเอียด 
     • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
     

ภาพกิจกรรม

 
วันที่ 15 สิงหาคม 2558
(การสอบ OSCE นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 3)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
(การใช้ Simulation เพื่อการเรียนการสอนพยาบาล)
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
(Academic Exchange Program Between Institute Health Sciences,Rajawali Bandung And BCN Nakhon Si Thammarat)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
(พิธีรับใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557)
วันที่ 21 เมษายน 2558
(พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ปฏิทินออนไลน์
กันยายน 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ผู้อำนวยการ
        
         ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
แบบประเมินสารสนเทศ
• ประเมินความพึงพอใจ   
• แบบฟอร์มอัพเดทฐานข้อมูล  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• สภาการพยาบาล  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• เครือข่ายอุดมศึกษา  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  
บริการข้อมูล
สลากกินแบ่งรัฐบาล 
ตรวจสลากออมสิน 
ห้องสมุดดิจิตอล 
ห้องสมุดงานวิจัย 
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  
หลักสูตร ผบต.
• หลักสูตร ผบต.รุ่น 20 
• หลักสูตร ผบต.รุ่น 20/2 
Games
 เกมส์ลูกบอลกระแทก
 เกมส์เดาะบอล
 เกมส์ตบยุง
 เกมส์ OX
Test


All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Design and Develop by Winitchai Nintarakit
Webmaster : winitchai@hotmail.com
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059
Best Screen Resolution 1024*768 Up Text Size Medium Internet Explorer 5.0 - 6.0 Browser


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที