เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายยุทธศาสาตร์และบริหาคุณภาพ
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายส่งเสริมวิชการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
การขอใช้บริการ
• จองห้องออนไลน์  
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
Intranet วพบ.นศ
สำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายภายในวิทยาลัย
ห้องสมุดและการสืบค้น
 
สารสนเทศวิทยาลัยฯ  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
ข้อสอบติวปี 4  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
Free E-Journal Gateway  
e-Book (ภายใน)  
E-Journal (ภายใน)  
เว็บเมล์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554-2558 (หนังสือรับรอง)
อยู่ในระดับดีมาก (4.52)
ข่าวประชาสัมพันธ์CNEU = 27.5 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     • ประกาศค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด 
     • ขั้นตอนรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2560 รายละเอียด  แบบฟอร์ม 
     • ตารางสอบประมวลความรู้รายชั้นปีและตารางปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด 
     • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2560 รายละเอียด
     • แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด ใบสมัคร 
     • อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน รายละเอียด หนังสือเชิญ 
     • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รายละเอียด 
     

ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
(พิธีมอบใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559)
 
วันที่ 12 เมษายน 2560
(ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5)
วันที่ 15 มีนาคม 2560
(โครงการปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย)
วันที่ 9 มีนาคม 2560
(งานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)
 
วันที่ 8 มีนาคม 2560
(ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.วรรณภา ประทุมโทน สู่จังหวัดนครศรีธรรมราช)
 
วันที่ 31 มกราคม 2560
(ต้อนรับ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
และคณะนิเทศ)
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 0 ประเภท ในฐานข้อมูล
ปฏิทินออนไลน์
กรกฎาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ผู้อำนวยการ
        
      ดร.วรรณภา ประทุมโทน
      • สายตรงผู้อำนวยการ
      • ระบบ PIEiS
DashBoard
แบบประเมินสารสนเทศ
• ประเมินความพึงพอใจ   
• แบบฟอร์มอัพเดทฐานข้อมูล  
แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560  (งบลงทุน)
รายงานการเงินและบัญชี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
• ประชาสัมพันธ์ สบช.   
• กระทรวงสาธารณสุข  
• สถาบันพระบรมราชชนก  
• สภาการพยาบาล  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
• สมาคมพยาบาลฯ ภาคใต้  
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• เครือข่ายอุดมศึกษา  
• จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา  
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 
ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ  
ศูนย์โรคติดเชื้อพาหะนำโรค 
ศูนย์ข้อมูลธาลัสซิเมีย 
ศูนย์รังสี,เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง 
ศูนย์ประกันคุณภาพLab 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด 
ศูนย์ข้อมูลยา 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร 
ทำเนียบการวิจัย 2551  

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที