เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
หน้าแรก  
ประวัติวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป 
โครงสร้างวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มงานอำนวยการ
 กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบทะเบียน
การขอใช้บริการ
• จองห้องประชุม  
• จองห้องแลป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ยืมพัสดุอุปกรณ์แลป
ขอใช้รถยนต์
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  
E-Learning
 เข้าระบบ  
 ศัพท์ที่ใช้ในการตรวจครรภ์  
• การคลอดและการช่วยเหลือ  
พยาธิสรีรวิทยา  
กายวิภาคฯ 2  
การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพ1  
• วีดีโอสาธิตตรวจร่างกาย  
แหล่งสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
• หน้าแรก   
• การจัดการความรู้ KM   
• Knowledge Bank   
Free E-Journal Gateway  
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
• จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
• การคำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
• แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
เว็บเมล์

นวตกรรมการเรียนการสอน
1.การเรียนรู้เรื่อง ปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยโปรแกรม NCS Online
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Happy.gif
Należy się należycie przygotować na egzaminy policyjne
โดย: TyMax59
ติดประกาศ: 08-07-2020 @ 07:32 am

rekrutacja policjaSłużba w policji to chwała, jednak także ogromny obowiązek. Bycie stróżem prawa to praca pod stałą presją a także dużą kontrolą publiczną. Powinniśmy uświadomić sobie, że całkiem sporo osób spogląda nam na ręce a również, że bezwzględnie powinniśmy znać nie jeno kodeks, ale przykładnie zachowywać się w wszelkiej sytuacji. Ogromnie znacząca jest więc odporność psychiczna a również predyspozycje indywidualne. Ażeby dać radę rozlicznym kłopotom które spotykają każdego na ścieżkach policyjnej kariery powinno się utrzymywać również dobrą formę fizyczną. jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów tyczących się procesu jakim jest rekrutacja do policji ten artykuł jest bez wątpienia dla Ciebie. Testy do policji to zróżnicowany proces rekrutacyjny składający się z kilku etapów, które są osobno punktowane. Początkowym etapem jest sprawdzian sprawności fizycznej polegające na pokonaniu toru przeszkód. Taki tor składa się z rozmaitych, koniecznych do zrealizowania serii ćwiczeń. Podstawowe to przewroty w przód i tył, bieg na czas, rzucanie piłką lekarską, brzuszki, pompki oraz np. przenoszenie tzw. fantoma. Ćwiczenia nie wydają się nadzwyczaj wymyślne lecz czas na przejście kompletnego toru to jedynie 1m 41s, zatem w rzeczywistości jest to bardzo malutka przestrzeń czasowa. Ponadto jakiekolwiek zadanie musi być wykonane rzetelnie, gdy nie osiągnie odpowiedniej akceptacji nie zostanie zaliczone, a z tego powodu cały tor będzie unieważniony. Nie ma różnicy co do testu dla kobiet i mężczyzn, obie płcie mają do zaliczenia jednakowy sprawdzian sprawnościowy w takim samym czasie. Kolejnym etapem do ukończenia całej procedury o nazwie rekrutacja policja jest egzamin wiedzy ogólnej. Zawiera on czterdzieści tzw. pytań zamkniętych z czterema możliwościami wyboru, takiego typu test przypomina egzamin szkolny. Pytania definiowane są na podstawie Konstytucji naszego kraju, ustawy o policji oraz paru innych ważnych dla bezpieczeństwa kraju dokumentów. Trzecim etapem w drodze rekrutacji do policyjnej służby są rozliczne testy psychologiczne. Testowana jest tam odporność oraz uwarunkowania psychologiczne każdego z kandydatów. Fazą ostatnią rozmowa kwalifikacyjna.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-07-2020 @ 07:32 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Visitor =

All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th  Tel. 0-7544-6390, 0-7544-6391 ,0-75324-443  Fax. 0-7544-6059

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที